Нели Манолова-Таскониду, д.б.

Родена 1984 г. в гр. София, омъжена, с две деца.

През 2007 г. успешно завършва Молекулярна Биология към Биологическия факлтет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, а през 2009 г. придобива образователно квалификационна степен магистър със специалност Вирусология към същия университет. От 2008 г. – до 2011 г. работи в Националната референтна лаборатория за ГМО към Националния Център по Обществено Здраве и Анализи.

В периода от 2010 – до 2013 г. продължава обучението си в Българска Академия на Науките в Института по Имунология и Биология на Развитието (ИБИР), където успешно защитава докторска дисертация в областта на Репродуктивната Имунология на тема "Биохимична характеристика на ендометриозна перитонеална течност".

Професионалният й опит в областта на асистираната репродукция започва през 2012 г. като ембриолог в екипа на „Виена Ин Витро Медицински Център“ с ръководител проф. Хайнц Щромер. Така, работейки 5 години в един от най-успешните ин витро центрове в София, в ежедневната си практика успява да се докаже като специалист с широка теоретична и практична подготовка. От 2016 г. е назначена като главен ембриолог в ин витро центъра на проф. Щромер в „Токуда Болница“ София.

Преминава продължително обучение в областта на ембриобиотехнологиите и асистираната репродукция в „Kinderwunschzentrum Goldenes Kreuz“ - Виена, под ръководството на един от най-добрите ембриолози в Австрия - старши клиничен ембриолог Мартина Вьобер.

В периода 2017 г. – 2020 г. успешно ръководи ин витро и андрологичния сектор на Отделението по Асистирана Репродукция към УМБАЛ „Лозенец“.

От 2021 г. е част от екипа на Медицински Център „Неовитро“.

Посещава активно Международните конгреси на Европейската Асоциация по Човешка Репродукция и Ембриология и Годишните срещи на Българската Асоциация по Стерилитет и Репродуктивно здраве.

Член е на Европейската Асоциация по Човешка Репродукция и Ембриология (ESHRE).

Свободното си време обича да прекарва сред природата със семейството си и приятелите.