Център за асистирана репродукция

МЦ “Неовитро“ има сключен договор с ЦАР и подпомага двойки, желаещи да получат финансова подкрепа за извършване на процедура по асистирана репродукция. При нас ще получите и съдействие при изготвянето и подаването на документите за кандидатстване.