Донорство

В случаите когато е възпрепятстван естествения път за забременяване единствения възможен процес за забременяване е чрез използване на донорски яйцеклетки/сперматозоиди. Донорството на яйцеклетки и сперматозоиди осигурява възможност и шанс на партньорите да могат да имат собствено дете като се възползват от дарени яйцеклетки/сперматозоиди от подходящ анонимен донор.

Донорството на яйцеклетки и сперматозоиди в Р. България е законно и подлежи на строг контрол. Дарението е доброволен, безвъзмезден и анонимен акт, чрез който донорите помагат на партньори с репродуктивни проблеми да имат дете. Наредба №28 от 20.06.2007 г. на Министерството на здравеопазването е законовия нормативен акт който регламентира условията за дейностите по асистирана репродукция и донорство на яйцеклетки и сперматозоиди. Ако имате желание да помогнете и да станете донор, ние ще се радваме да бъдете част от нашата донорска програма. За повече информация: info@neovitro.bg или на тел: 0875356300

Донорство на яйцеклетки

Условия и изисквания за дарителите:

 • възраст между 18 до 35 години
 • поне едно живородено дете
 • писмено съгласие-декларация, заверено от нотариус
 • физически и психически здрави и липса на наследствени заболявания
 • отрицателни тестове за HIV, HBV, HBC и сифилис, както и други генетични изследвания
 • липса на заболявания или състояния, които крият риск за здравето и живота й или да увредят нейната бъдеща репродуктивна способност
 • донорите на яйцеклетки могат да даряват до общо пет (5) реализирани бременности, като в това число се включват и собствените (родени от жената донор) деца
 • донорството е анонимно и безвъзмездно

Донорство на сперматозоиди

Донорска семенна течност (сперма) е дарена от мъж с намерението да помогне на други да сбъднат мечтата си да имат бебе. Дарените сперматозоиди се обработват със специални методи с цел осигуряване на висококачествен продукт. Донорството е анонимно.

Условия и изисквания за дарителите:

 • възраст от 18 до 40 години
 • физически и психически здрав и липса на наследствени заболявания
 • писмено съгласие-декларация, заверено от нотариус
 • отрицателни тестове за HIV, HBV, HBC и сифилис, както и други генетични изследвания
 • добри спермални показатели
 • донорството е анонимно и безвъзмездно