Общински кампании

Уважаеми двойки с репродуктивни проблеми, Вие може да кандидатствате за финансово подпомагане по програми за инвитро и асистирана репродукция към съответната община където живеете.

Изискванията, реда и критериите на финансиране могат да бъдат получени от съответната община.

МЦ "Неовитро" ООД осъществява дейности и процедури, финансирани от българските общини.