IVF чрез дарение

В нашия медицински център даваме шанс на жените, които не могат да забременеят да имат собствено бебе чрез използването на дарени яйцеклетки или сперматозоиди от подходящ анонимен донор.
Ние сътрудничим и работим с голямо разнообразие от донорски профили със сертифицирани български и чуждестранни банки за сперматозоиди и яйцеклетки. Донорските профили съдържат основна и разширена информация, вие ще получите тази информация на анонимния донор и ще можете да изберете.