Ембриолог, молекулярен биолог

Радослав Рангелов завършва бакалавърска степен през 2018г. по Молекулярна биология в Пловдивски университет ‘‘Паисий Хилендарски‘‘.

Веднага след завършването си започва работа в медико-диагностична лаборатория по Клинична микробиология.

През 2020 защитава магистърска теза по Микробиология и микробиологичен контрол към Софийски университет ‘‘Св. Климент Охридски‘‘.

През годините трупа опит в лабораторната медицина в специалностите молекулярна генетика и диагностикал, микробиология, вирусология и серология.

Радослав добавя ембриология и техники за асистирана репродукция към компетенциите си и от 2023 г. е част от екипа на МЦ Неовитро.

2023 година се зачислява за докторант към Институт по биология и имунология на размножаването- БАН по научна специалност ‘‘Имунология‘‘ в секция ‘‘Репродуктивни ОМИКс технологии‘‘.

Интересите му в Клиничната ембриология са насочени към техники за микроманипулация на ембриони, преимплантационна генетична диагностика (PGD), митохондриална биология както и нови диагностични маркери.