Д-р Моника Пешевска-Секуловска

Д-р Моника Пешевска-Секуловска, е лекар-специалист по гастроентерология, и асистент на студентите по медицина в Медицинския факултет при СУ „Св. Климент Охридски“. Компетенциите и са в областта на диагностиката, проследяване и лечение на заболявания, свързани със стомашно-чревния тракт и хепато-билиарната система. Особен интерес има върху диагностиката и лечението на възпалителни чревни заболявания, синдром на раздразненото черво и ендометриозата, които могат да повлияят на репродуктивното здраве и бременността.
Д-р Секуловска не преглежда и консултира деца до 18 години.

Образование
Завършва Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ с пълно отличие и има придобита специалност по гастроентерология. Докторант е по вътрешни болести и асистент в МФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Квалификации:
• Член в Европейско дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE);
• Член в Български лекарски съюз;
• Рецензент и член на редакционния съвет на няколко чуждестранни научни списания;
• Над 30 научни статии в реферирани световно известни научни списания, както и участие в научни проекти;