Д-р Гергана Гогова

Д-р Гергана Гогова завършва Медицина към МУ - Пловдив през 2013 г. с отличен успех.

През 2014 г. зачислява своята специализация към МУ - София с база САГБАЛ ”Д-р Щерев” и ПСАГБАЛ ”Св. София”.

През 2019 г. придобива специалност по Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина след успешно положен изпит. 

Започва работа към САГБАЛ “Д-р Щерев”, където работи като лекар специалист към Родилна зала и Родилно отделение, Женска консултация и Гинекологична профилактика.

От 2021 г. е член на екипа на МЦ ”Неовитро”.

По време на своя професионален път, Д-р Гогова участва в редица научни форуми, семинари и конгреси. Преминава успешно курсове по колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка, както и курс по офис и диагностична хистероскопия. 

Нейните професионални интереси са в областта на асистираните репродуктивни технологии, гинекологична ендокринология, репродуктивна хирургия, женска консултация и гинекологична профилактика. 

Д-р Гогова владее английски език.