Генетична диагностика

🧬Високо специализиранa генетична диагностика скоро в нашия медицински център!
🧪Генетичната диагностика има за цел да повиши успеваемостта при Ин-Витро процедури както и да намали рискът от раждане на деца с вродени аномалии.
Очаквайте повече информация в скоро време…
🫶В Неовитро любовта дарява живот…