Десислава Дочева

Десислава Дочева е родена в град Силистра, където завършва Природо-математическа гимназия с профил „Биология и химия с интензивно изучаване на английски език“.

През 2020 г. придобива бакалавърска степен по специалност „Молекулярна биология“ в Биологически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

Две години по-късно през февруари 2022 г. придобива магистърска степен по специалност „Биология на развитието“ в катедра „Цитология, хистология  и ембриология“ към същия университет. Защитава дипломна работа на тема „Влияние на концентрация, градиентно центрофугиране и ултрабързо замразяване върху двулъчепречупването /Birefringence/ на човешки сперматозоиди“, разработена паралелно в САГБАЛ „Д-р Щерев“ и Института по биология и имунология на размножаването (ИБИР) към БАН.

През същата година се присъединява към ембриологичния екип на МЦ „Неовитро“.

Интересите ѝ са насочени в методите за анализ, обработка и микроманипулация на ембриони (IVF - класическо ин витро оплождане, ICSI - интрацитоплазмено инжектиране на единични сперматозоиди, асистиран хетчинг с лазер), както и в криоконсервацията на гамети и ембриони.