Д-р Борис Кръстев

Д-р Борис Кръстев е лекар с придобити специалности Клинична хематология и Медицинска онкология.

  От 2009 до 2011 г. работи като асистент по медицинска генетика към МФ на СУ „Св. Климент Охридски“. За този период натрупва знания в областта на биохимичния скрининг и пренаталната диагностика на хромозомни заболявания, участвайки като стажант в рутинната диагностична и консултативна дейност на Национална Генетична Лаборатория.

  Д-р Кръстев специализира Клинична хематология, работейки последователно като лекар в МБАЛ „Токуда Болница София“ и СБАЛХЗ. След придобиване на специалност Клинична хематология, от 2016 г. се присъединява към екипа на Проф. Константа Тимчева  в клиниката по медицинска онкология на МБАЛ „Болница за женско здраве Надежда“ и специализира Медицинска онкология.

  За периода 2016 -2021 г., д-р Кръстев е активно ангажиран в диагностика, превенция и лечение на хематологични проблеми, свързани с процесите на асистирана репродукция, бременността и раждането. Освен клиничен опит в областта на хематологичните и онкологичните заболявания, д-р Кръстев е участвал в научни проекти и публикации с национално и международно сътрудничество. Той има експертиза като изследовател в редица клинични изпитвания в сферата на злокачествените заболявания.

Владее английски език.