Д-р Цветелина Великова

Д-р Цветелина Великова, дм, е лекар-специалист по клинична имунология и преподавател на студенти по медицина в два университета.

Компетенцията на д-р Великова е в областта на диагностиката и проследяване на заболявания, свързани с имунната система, включително:

 • Автоимунни заболявания
 • Имунологични репродуктивни нарушения
 • Състояния, свързани с потисната имунна система – първични и вторични имунодефицити
 • Имунопрофилактика за деца и възрастни
 • Имуномедиирани и възпалителни заболявания на гастроинтестиналния тракт, имунни нарушения при диабет, астма и други хронични заболявания
 • Ваксинопрофилактика, вкл. COVID-19 ваксини

 

Образование

Завършва Медицински университет и има придобита специалност Клинична имунология. Има придобита магистърска степен по специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт.

Квалификации

 • Над 200 високоимпактни научни статии и участие в над 20 научни проекта;
 • Множество научно-популярни статии и интервюта за чуждестранни онлайн издания;
 • Отличена в програмата 40 до 40 на Дарик Радио;
 • Номинирана в "Човек на годината" в колективна номинация за провеждане на над 500 часа в семинари и обучение за COVID-19 ваксините на учители и директори;
 • Над 10000 проведени обаждания на телефонна линия за гражданите относно COVID-19 ваксините към Националната пациентска организация.